Wszystko co powinieneś wiedzieć o odwołaniu darowizny - Blog adwokata z Wrocławia

Dostałeś darowiznę. Cztery obowiązki obdarowanego, o których musisz pamiętać!

Darowizna, a obowiązki obdarowanego

Tak, obowiązki, dobrze przeczytałeś.

W tym wpisie opowiem Ci o tym, że bycie obdarowanym to nie tylko osiąganie pewnych korzyści, ale też szereg obowiązków po Twojej stronie. Dobrze, żebyś był świadomy ich istnienia i konsekwencji jakie za sobą niosą.

Darowizna a obowiązki podatkowe

W pierwszej kolejności pamiętać musisz o obowiązku podatkowym.

Naprawdę, lepiej żebyś o tym obowiązku nie zapomniał. Każdą darowiznę powinieneś zgłosić w Urzędzie Skarbowym.

Nie oznacza to, że od każdej darowizny zapłacisz podatek. Czasem możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku. Deklaracja musi być jednak zawsze złożona.

W innym wypadku w przyszłości mogą Cię czekać nieprzyjemności z tego tytułu. Więcej o podatku od spadku i darowizn dowiesz się tutaj [link].

Obowiązki moralne obdarowanego

Umowa darowizny to umowa szczególna. Darczyńca, kosztem swojego majątku, wzbogaca inną osobę nie dostając nic w zamian. Pomiędzy stronami tej umowy powstaje pewien swoisty stosunek etyczny. W najprostszych słowach opisać go można jako obowiązek bycia wdzięcznym za darowany majątek. Jest to obowiązek moralny obdarowanego.

Za brak wdzięczności ustawodawca przewidział sankcję w postaci możliwości odwołania darowizny wykonanej przez darczyńcę. Odwołanie darowizny oznacza, że jeśli nie będziesz wdzięczny możesz utracić darowany Ci majątek. O tym kiedy można darowiznę wykonaną odwołać pisałem w tym wpisie: Rażąca niewdzięczność obdarowanego

Obowiązki alimentacyjne obdarowanego

Choć nie masz obowiązku sprawowania stałej opieki nad darczyńcą, to w pewnych okolicznościach ustawodawca nakłada na Ciebie obowiązek pomocy darczyńcy.Ma to miejsce wtedy, gdy Twój darczyńca wpadł w niedostatek.

Niedostatek oznacza stan, w którym darczyńca nie jest w stanie samodzielnego utrzymania się lub wypełniania swojego obowiązku alimentacyjnego. W granicach istniejącego swojego wzbogacenia musisz jako obdarowany, zapewnić darczyńcy środki do życia, odpowiadające jego usprawiedliwionym potrzebom. Od tego obowiązku możesz się zwolnić zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

Wykonanie polecenia jako obowiązek obdarowanego

Nie chodzi o wszelkie polecenia darczyńcy, lecz o takie polecenie, które zostało nałożone na obdarowanego w umowie darowizny.

Przykład: Jan darował wnukowi Pawłowi nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym. Polecił mu jednak, aby ten przyjął pod swój dach i opiekę wnuczkę Jana, Joannę. Paweł powinien zatem przyjąć Joannę pod swój dach i zaopiekować się nią.

Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy darowizny, może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłącznie na celu korzyść obdarowanego.

Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać spadkobiercy darczyńcy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny – także właściwy organ państwowy.

Będąc obdarowanym możesz zwolnić się z obowiązku wykonania polecenia w dwóch sytuacjach:

Po pierwsze, możesz odmówić wykonania polecenia jeżeli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków.

Po drugie, jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego spadkobiercy, możesz zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot ten się znajduje. Nie dotyczy to jednak sytuacji gdy wykonania polecenia żąda organ państwowy.

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).