Wszystko co powinieneś wiedzieć o odwołaniu darowizny - Blog adwokata z Wrocławia

Termin na odwołanie darowizny

Przyczyną odwołania darowizny już wykonanej może być wyłącznie rażąca niewdzięczność obdarowanego, o czym szerzej (tutaj)

Jeżeli obdarowany dopuści się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności, wówczas może on (darczyńca) odwołać darowiznę.

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują roczny termin na dowołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. Po upływie tego terminu uprawnienie darczyńcy do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego wygasa.

O ile czas trwania uprawnienia do odwołania darowizny nie budzi żadnych wątpliwości, jest to po prostu jeden rok, to już ustalenie dnia, od którego należałoby liczyć ten roczny termin może nastręczać trudności.

Początkiem wskazanego terminu jest dzień, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Wbrew pozorom ustalenie tego dnia nie zawsze jest proste. Nie będzie problemu w sytuacji, kiedy rażąca niewdzięczność obdarowanego będzie miała postać publicznego złośliwego spoliczkowania darczyńcy czy też innego pojedynczego zachowania traktowanego jako rażąca niewdzięczność np. kradzież biżuterii darczyńcy.

Problematyczne może być natomiast ustalenie początku terminu do odwołania darowizny w sytuacji kiedy na rażącą niewdzięczność składać się będzie więcej niż jedno zachowanie. W takich złożonych sytuacjach najbezpieczniej jest przyjąć, że bieg terminu do złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny rozpoczyna się wraz z pierwszym aktem niewdzięczności obdarowanego.

Dlaczego termin roczny ?

Wynika to z dwóch zasadniczych kwestii, po pierwsze ważna jest pewność obrotu prawnego. Wyobraźmy sobie sytuację kiedy termin na odwołanie darowizny wynosiłby lat 10, wówczas przez dekadę taki „niewdzięczny” obdarowany w praktyce nie mógłby zużyć ani sprzedać przedmiotu darowizny bowiem przez cały ten czas musiałby liczyć się z obowiązkiem zwrotu przedmiotu darowizny w naturze lub zwrotu jej wartości w razie odwołania darowizny. Tym samym przez 10 lat przedmiot darowizny byłby mocno niepewnym przedmiotem obrotu prawnego.

Ponadto można bezpiecznie przyjąć, że skoro uprawniony przez okres roku nie odwołał darowizny, to albo przebaczył obdarowanemu albo nie uznał zachowania obdarowanego za rażąco niewdzięczne.

Czy zawsze darczyńca ma na odwołanie darowizny rok od dowiedzenia się o rażącej niewdzięczności obdarowanego ?

Niestety, zdarzeniem powodującym wygaśnięcie uprawnienie darczyńcy do odwołania darowizny będzie śmierć obdarowanego, niezależnie od tego czy roczny termin na odwołanie darowizny upłynął. Wynika to z łączenia uprawnienia do odwołania darowizny już wykonanej z rażącą niewdzięcznością obdarowanego a nie jego spadkobierców.

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).