Wszystko co powinieneś wiedzieć o odwołaniu darowizny - Blog adwokata z Wrocławia

adwokat Iwo Klisz

Informacje

właściciel kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, były wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalista z zakresu prawa cywilnego.

Popularne

termin na odwołanie darowizny

Termin na odwołanie darowizny

Przyczyną odwołania darowizny już wykonanej może być wyłącznie rażąca niewdzięczność obdarowanego, o czym szerzej (tutaj) Jeżeli obdarowany dopuści się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności, wówczas może on (darczyńca) odwołać darowiznę. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują roczny termin na dowołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. Po upływie tego terminu uprawnienie darczyńcy do odwołania darowizny z powodu rażącej […]

Odwołanie darowizny nieruchomości

Odwołanie darowizny nieruchomości

Darowizna nieruchomości, a darowizna środków pieniężnych lub ruchomości Zasady dotyczące odwołania darowizny nieruchomości (mieszkania, gruntu, domu itp.) są nieco bardziej skomplikowane, niż w przypadku odwołania darowizny ruchomości lub środków pieniężnych. Warunki (przesłanki) odwołania darowizny nieruchomości są takie same jak w innych wypadkach. Wśród powodów usprawiedliwiających odwołanie takiej darowizny najczęściej pojawiać się będzie rażąca niewdzięczność obdarowanego […]

chcę odwołać darowiznę

Chcesz odwołać darowiznę?

Tu znajdziesz wszystko co powinieneś wiedzieć. Witam Cię na moim blogu. Tutaj krok po kroku wyjaśnię Ci jak odwołać darowiznę. Dowiesz się tutaj wszystkiego co powinieneś wiedzieć. Znajdziesz wszelkie istotne informacje oraz garść ciekawostek. Blog dotyczy głównie praktycznego problemu odwołania darowizny, ale zawarte są tu też informacje o samej darowiźnie. Odwołanie darowizny nie jest prostą […]

Ostatnie wpisy

chcę odwołać darowiznę

Chcesz odwołać darowiznę?

Tu znajdziesz wszystko co powinieneś wiedzieć. Witam Cię na moim blogu. Tutaj krok po kroku wyjaśnię Ci jak odwołać darowiznę. Dowiesz się tutaj wszystkiego co powinieneś wiedzieć. Znajdziesz wszelkie istotne informacje oraz garść ciekawostek. Blog dotyczy głównie praktycznego problemu odwołania darowizny, ale zawarte są tu też informacje o samej darowiźnie. Odwołanie darowizny nie jest prostą […]

rozwiązanie umowy darowizny

Rozwiązanie umowy darowizny

Rozwiązanie umowy darowizny jest obok odwołania darowizny jednym ze sposobów na „wycofanie się” przez darczyńcę z zawartej umowy. W odróżnieniu jednak od odwołania darowizny, rozwiązanie umowy nie może nastąpić na podstawie jednostronnego oświadczenia darczyńcy. Kiedy można rozwiązać umowę darowizny? Będąc precyzyjnym chodzi tutaj o uprawnienie do żądania rozwiązania umowy darowizny, ponieważ rozwiązanie takie nie może […]

umowa darowizny

Umowa darowizna

Wbrew potocznemu rozumowaniu darowizna nie jest czynnością polegającą na „daniu pewnej rzeczy”, zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego darowizna jest umową, choć szczególną. Na podstawie umowy darowizny jedna strona (darczyńca) zobowiązuje się bezpłatnie obdarować drugą stronę (obdarowanego). Jak to zrobić? Umowa darowizny, przynajmniej w zakresie oświadczenia darczyńcy powinna mieć formę aktu notarialnego, i to niezależnie od […]

Cofnięcie darowizny

Cofnięcie darowizny

Darowizna jest umową, przez którą darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Wykonanie darowizny, nie oznacza, że nie można jej odwołać. Wręcz przeciwnie, przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy darowizny przewidują możliwość odwołania zarówno darowizny niewykonanej jak i wykonanej, jednak po spełnieniu kilku warunków. Ważne jest także, że wykonaną darowiznę można […]