Wszystko co powinieneś wiedzieć o odwołaniu darowizny - Blog adwokata z Wrocławia

Kto może odwołać darowiznę?

Regulacja dotycząca darowizny przewiduje także możliwość jej odwołania w razie dopuszczenia się przez obdarowanego rażącej niewdzięczności względem darczyńcy, w takiej sytuacji w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o tej niewdzięczności można odwołać darowiznę.

Czy tylko darczyńca może odwołać darowiznę?

Instytucja odwołania darowizny związana jest z dopuszczeniem się rażącej niewdzięczności względem obdarowanego, podobnie jak kwestia przebaczenia obdarowanemu. W takiej sytuacji wydawałoby się, że odwołanie darowizny jest uprawnieniem osobistym darczyńcy tj. tylko on może z niego skorzystać.

Co do zasady powyższe rozumowanie jest prawidłowe, możliwe są jednak sytuacje, w których nie tylko darczyńca będzie uprawniony do odwołania darowizny.

Uprawnienie do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego może pod pewnymi warunkami przejść na spadkobierców darczyńcy.

Kiedy jest to możliwe? Spadkobiercy darczyńcy zyskają uprawnienie do odwołania darowizny tylko w dwóch sytuacjach. Uprawnienie to może być niejako przedłużeniem uprawnienia darczyńcy, który z powodu śmierci „nie zdążył” darowizny odwołać, pod warunkiem, że w chwili śmierci był do tego uprawniony.

Drugą okolicznością, która uprawnia spadkobierców darczyńcy do odwołania darowizny jest umyślne pozbawienie darczyńcy życia przez obdarowanego lub umyślne wywołanie rozstroju zdrowia, który spowodował śmierć darczyńcy. Ta sytuacja, choć groteskowa w sposób pośmiertny chroni interesy darczyńcy, bez omawianej regulacji prawnie możliwa byłaby sytuacja, w której obdarowany zamordowałby darczyńcę zachowując np. darowany mu zamek we Francji.

Niezależnie od tego, z czego wynika uprawnienie spadkobierców do odwołania darowizny, są oni ograniczeni rocznym terminem. Termin ten, zależnie od okoliczności może być liczony od dnia, w którym o niewdzięczności dowiedział się darczyńca jak również od dnia, w którym informacje taką powzięli jego spadkobiercy, w zależności, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej. Śmierć darczyńcy nie powoduje przerwania biegu rocznego terminu na odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).