Wszystko co powinieneś wiedzieć o odwołaniu darowizny - Blog adwokata z Wrocławia

Odwołanie darowizny nieruchomości

Darowizna nieruchomości, a darowizna środków pieniężnych lub ruchomości

Zasady dotyczące odwołania darowizny nieruchomości (mieszkania, gruntu, domu itp.) są nieco bardziej skomplikowane, niż w przypadku odwołania darowizny ruchomości lub środków pieniężnych.

Warunki (przesłanki) odwołania darowizny nieruchomości są takie same jak w innych wypadkach. Wśród powodów usprawiedliwiających odwołanie takiej darowizny najczęściej pojawiać się będzie rażąca niewdzięczność obdarowanego lub problemy finansowe darczyńcy.

Przeczytaj:

Pierwszym krokiem do odwołania darowizny nieruchomości jest złożenie obdarowanemu odpowiedniego oświadczenia o odwołaniu darowizny (najlepiej w formie co najmniej pisemnej). Odwołanie darowizny dochodzi do skutku z chwilą dojścia do obdarowanego wspomnianego oświadczenia darczyńcy.

Przeczytaj:

Od tego momentu w procedurze odwołania nieruchomości zaczynają się pierwsze „schody”.

W przypadku darowizny ruchomości, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przedmiot darowizny staje się na powrót własnością darczyńcy. Problemem jest jedynie odzyskanie od obdarowanego tego przedmiotu.

Tymczasem w przypadku darowizny nieruchomości złożenie oświadczenia o odwołaniu darowizny powoduje, że obdarowany ma jedynie obowiązek powrotnie przenieść własność nieruchomości na darczyńcę. Nie jest tak jak w przypadku zwykłych ruchomości, że po złożeniu oświadczenia obdarowanemu, własność przedmiotu darowizny przechodzi automatycznie z powrotem na darczyńcę.

Dlaczego odwołanie darowizny nieruchomości jest takie skomplikowane?

Z wielu powodów bardzo ważne jest to, żeby zawsze było wiadomo, kto jest właścicielem danej nieruchomości.

Z tego względu prawo własności nieruchomości ujawnione jest w księgach wieczystych prowadzonych przez odpowiednie wydziały sądów rejonowych – zwanych sądami wieczystoksięgowymi. Wpisanie nowego właściciela nieruchomości wiąże się z przeprowadzeniem sformalizowanego postępowania przed sądem wieczystoksięgowym.

Po dokonaniu darowizny nieruchomości, obdarowany wpisywany jest do księgi wieczystej jako jej nowy właściciel. Po odwołaniu darowizny potrzebne będzie ponowne wpisanie jako jej właściciela darczyńcy.

Procedura jest skomplikowana, bo sąd wieczystoksięgowy może dokonywać wpisów w księgach wieczystych na podstawie bardzo formalnych dokumentów (np. na podstawie wyroku innego sądu czy umów zawieranych przed notariuszem). Dzięki temu można mieć zaufanie do tego, co widnieje w księdze wieczystej. Z tego samego powodu uznano, że samo oświadczenie o odwołaniu darowizny to za mało, żeby dokonać odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej.

Jaki dokument pozwoli dokonać wpisu darczyńcy jako nowego właściciela nieruchomości w księdze wieczystej po odwołaniu darowizny?

Możliwości są dwie:

  • Jeśli obdarowany zgadza się, że spełniły się warunki do odwołania darowizny może zawrzeć z darczyńcą odpowiednią umowę zwrotnego przeniesienia własności tej nieruchomości. Umowa powinna być zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego.
  • Najczęściej jednak istnieje spór co do tego, czy darczyńca mógł odwołać darowiznę. Rozwiązanie takie sporu możliwe będzie tylko na drodze sądowej. Konieczne jest jednak prawidłowe sformułowanie żądania pozwu wszczynającego postępowanie sądowe.

Przeczytaj:

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).