Wszystko co powinieneś wiedzieć o odwołaniu darowizny - Blog adwokata z Wrocławia

Rażąca niewdzięczność– jako warunek odwołania darowizny

Czy każdy rodzaj niewdzięczności uzasadnia odwołanie darowizny?

Darowizna powinna pociągać za sobą wdzięczność. Pewien, nawet elementarny, obowiązek moralny do bycia wdzięcznym za darowany majątek.

Nie zawsze tak jednak jest. Sam o tym wiesz najlepiej. Życie pisze też scenariusze, których nie da się przewidzieć. Ludzie się zmieniają, podobnie jak łączące ich stosunki. Uczucia wygasają, a wdzięczność?

Wdzięczność gdzieś w tym wszystkim ginie. Jeżeli niewdzięczność po stronie obdarowanego ma charakter rażący, powstaje możliwość odwołania darowizny.

Dotyczyć to będzie zarówno darowizny wykonanej jak i niewykonanej.

Więcej: Odwołanie darowizny niewykonanej

Kiedy mamy do czynienia z rażącą niewdzięcznością?

Żaden przepis prawa nie definiuje tego, co może zostać uznane za rażącą niewdzięczność. Może tak być, że to co dla darczyńcy jest już rażącą niewdzięcznością, z perspektywy obdarowanego będzie wyglądać inaczej.

W takich wypadkach konieczna jest interwencja sądu, który badając sprawę będzie rozstrzygał, czy w danej sytuacji do rażącej niewdzięczności doszło. Istnieje kilka zasad, które sąd będzie brał pod uwagę rozstrzygając taką sprawę.

Po pierwsze kwestionowane zachowanie musi zachodzić na linii obdarowany – darczyńca. Tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach można starać się dochodzić zwrotu przedmiotu darowizny, której podstawą odwołania będą relacje zachodzące pomiędzy:

  1. obdarowanym, a osobą bliską darczyńcy (np. dzieckiem, rodzicem itp.)
  2. darczyńcą, a osobą bliską obdarowanego (np. małżonkiem lub spadkobiercą)

Zachowanie obdarowanego musi być zawinione tj. musi on działać umyślnie i ze świadomością znaczenia swojego postępowania.

Niewdzięczność musi być rażąca, a zatem wystarczającym powodem odwołania darowizny nie będą zwykłe spory i kłótnie, jeśli ich intensywność nie przekracza pewnego poziomu.

Jak przykłady rażącej niewdzięczności wskazuje się popełnienie przez obdarowanego na szkodę darczyńcy przestępstwa, rażące niedopełnianie obowiązków rodzinnych, pozostawienie bez pomocy w chorobie lub innej życiowej sytuacji.

Ilość sytuacji uzasadniających odwołanie darowizny jest niezliczona. Również ich kwalifikacja bywa z reguły niejednoznaczna.

Dla przykładu ostatnio spotkałem się z wyrokiem sądu, w którym uznano, że sytuacja, w której małżonka dopuszcza się zdrady nie stanowi rażącej niewdzięczności wobec swojej teściowej, od której otrzymała darowiznę.

W innym ciekawym orzeczeniu sąd przyjął, że zawiedzione oczekiwania darczyńcy co do należytego zajmowania się przez obdarowanego przedmiotem darowizny nie mogą uzasadniać odwołania darowizny.

Przeczytaj także:

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).