Wszystko co powinieneś wiedzieć o odwołaniu darowizny - Blog adwokata z Wrocławia

Forma umowy darowizny

Umowa darowizny często kojarzona jest z wizytą u notariusza i związanymi z tym kosztami, czy tak naprawdę jest ?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego tak. Niezależnie od przedmiotu darowizny, umowa darowizny powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Należy pamiętać, że skutkiem niedochowania wymaganej formy aktu notarialnego jest nieważność oświadczenia woli ! (w tym wypadku nieważność darowizny)

Czy oznacza to, iż chcąc obdarować wnuczka zabytkowym piórem należy w tym celu udać się do notariusza?

Niekoniecznie, umowa darowizny zawarta bez wymaganej formy aktu notarialnego może być ważna pod warunkiem spełnienia świadczenia przyrzeczonego, w tym przypadku będzie to obdarowanie wnuczka zabytkowym piórem dziadka.

Takie „ulgowe” traktowanie darowizn dokonanych w formie innej niż akt notarialny ma jednak swoje granice. Co do zasady umowa darowizny nie tylko zobowiązuje darczyńcę do dokonania określonego świadczenia na rzecz obdarowanego, ale jednocześnie powoduje przeniesienie własności rzeczy darowanej.

Przepisy kodeksu cywilnego wymagają dla przeniesienia własności nieruchomości formy aktu notarialnego, nie ma tutaj żadnych wyjątków, umowa przenosząca własność nieruchomości zawarta w innej formie jest nieważna.

„Przecież wystarczy spełnić przyrzeczone świadczenie…”

Otóż nie, tutaj właśnie jest ta wspominana wyżej granica ulgowego traktowania darowizn dokonywanych w dowolnej formie. Wspomniana furtka ma na celu ułatwienie dokonywania darowizn, które nie są szczególnie obciążające dla darczyńcy, także nie ma potrzeby otaczać ich szczególną ochroną prawną. Jednak przenoszenie własności nieruchomości już jest objęte taką ochroną, wynika to z na ogół dużej wartości nieruchomości.

Zarówno umowa, która dopiero zobowiązuje do przeniesienia własności nieruchomości, jak i umowa przenosząca tą własność wymagają formy aktu notarialnego i to dla oświadczeń woli obydwu stron.

Oznacza to, że darowizna nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, bez względu na to czy od razu przenosi własność nieruchomości czy tez dopiero zobowiązuje darczyńcę do tego przeniesienia.

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).